PROJECTMETING & BEWAKING

 

Project- meting/bewaking is het in beeld brengen van het gehele bouwproces. 

"Meten is weten" is een aloud gezegde wat zeker op waarheid berust. Door middel van een doordachte lay-out wordt een werk op zo'n 65 punten bekeken en in beeld gebracht.

 
 
Dit betreft zaken zoals:
 
 - milieu
 - uitvoering
 - steiger
 - gebruik van PBM’s
 - keuringen
 - logistiek
 - kwaliteit
 - bewonerszaken
 - bouwplaats