ORGANISATIE & REORGANISATIE

Als een bedrijf een normale groei meemaakt laat men de organisatie op een natuurlijke manier meegroeien. Dan zal er ook een tijd komen dat men met het bedrijf gaat consolideren. In tijden dat het allemaal iets minder gaat is het voor veel bedrijven zeer moeilijk om op tijd in te grijpen en de organisatie daarop af te stemmen.
 
Dit heeft dikwijls te maken met een saamhorigheid en het sociale beleid in een bedrijf.
RenoConsult kan u helpen dit proces te begeleiden.