ARBO

De Arbocoördinator heeft drie taken: het opstellen en verder uitwerken van de RI&E, het uitvoeren van arbo-maatregelen en het advies uitbrengen aan de directie en de OR. 
 
De Arbocoördinator is geen functionaris die door de overheid en/of de wetgever in het leven is geroepen. Binnen het bedrijfsleven bestond zo rond 1 januari 1994 de behoefte aan een functionaris die alle ontwikkelingen rondom arbeidsomstandigheden zou gaan coördineren. Het was het jaar dat de RI&E verplicht werd gesteld en het jaar dat organisaties zich geleidelijk aan moesten aansluiten bij een arbodienst.
  
De arbocoördinator ontwikkelde zich tot een schakel tussen allerlei interne activiteiten en partijen (overleg, afstemming, uitvoering), maar ook de schakel met externe partijen (zoals de arbodienst).
  


In de Arbowet zijn de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden bij zowel werkgever als werknemer neergelegd. Van de werkgever wordt verwacht dat hij zorg draagt voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Het welzijn van de werknemer is een hoge prioriteit.
 
Een zorgsysteem is een middel om de zorg voor u en uw medewerkers te borgen en aantoonbaar te kunnen krijgen.