ENDOSCOPIE

 
Een belangrijk onderdeel van een bouwinspectie is het uitvoeren van een endoscopisch onderzoek. In een bouwkundige constructie bevinden zich meerdere ruimten/gedeelten die niet toegankelijk zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan de spouw tussen twee muren, de ruimte onder een douchebak, ruimte onder een dichte trap, etc. 
 
Om deze ruimte toch te kunnen inspecteren wordt gebruik gemaakt van endoscopie. Hierbij wordt in bijvoorbeeld een muur een gat geboord waar met behulp van een endoscopische camera toch een inspectie uitgevoerd kan worden in een verder ontoegankelijke ruimte. Voordelen van deze manier van endoscopie zijn het feit dat er nauwelijks schade wordt aangebracht aan de constructie en de snelheid van werken. 
 
Ook diverse leidingen kunnen met behulp van endoscopie worden geïnspecteerd.

Herstel

Niet alleen het opsporen van lekkages behoort tot de mogelijkheden van RenoConsult,  maar ook het herstellen hiervan begeleiden wij. Het gehele hersteltraject kunnen wij begeleiden.

Laat u informeren door RenoConsult.