ADVIES

Bouwkundig advies kan gegeven worden met betrekking tot materiaalgebruik, principe detaillering, planning, bouw logistiek en bouw fysische aspecten. 
 
In het totale segment van bouwkundige objecten kan onderzoek gedaan worden, en voor u duidelijk in beeld gebracht worden.
 
Verder kan de haalbaarheid bekeken worden samen met de budgettering. 
  
Gezien de aanzienlijke kosten die met een bouwproject gemoeid zijn, is een goede co√∂rdinatie en planmatig werken van groot belang. Dit is noodzakelijk om een project met de daarbij gestelde kwaliteit binnen een zo kort mogelijke tijd te realiseren.  
 
Om dit doel te bereiken is het opstellen en vooral consequent bijhouden van een planning noodzakelijk. Daarom is het van groot belang om bij het opzetten van de planning alle dienstverlenende partijen mee te laten kijken en daar de juiste bouwlogistiek in te vinden.