WARMTEMETINGEN

 
Wordt er bij u ook veel energie verloren door warmteverlies? Doordat het dak niet goed isoleert, het dubbelglas niet toereikend is, spouwisolatie ontbreekt of nog erger, weggezakt is? RenoConsult heeft de beschikking over een warmtecamera waardoor snel en feilloos de gebreken aan uw woning of bedrijfspand kunnen worden vastgesteld. 

Door middel van een rapportage met thermische foto's komen de volgende gebreken duidelijk in beeld. 

• Koudebruggen 
• Slechte isolatie in de spouw en de daken 
• Lekkages en vocht problematiek
• Isolatiewaarde dubbelglas 

 Ook kunnen wij de volgende zaken opsporen: 

 • Vloerverwarming 
 • Oververhitting van elektrische onderdelen 

Zo krijgt u een betrouwbare inventarisatie van de energieverspilling. In de rapportage doet RenoConsult aanbevelingen om de gevonden problemen op te lossen en daarmee het energieverbruik te verlagen. 

        

Op bovenstaande foto’s is duidelijk waarneembaar waar de meeste uitstraling van warmte te zien is. Met thermografie is het mogelijk om, voor het oog onzichtbare, gebreken feilloos zichtbaar te maken. Hierbij kan worden gedacht aan thermische lekken en vochtige constructiedelen. 

RenoConsult is een specialist in het opsporen van lekkages en vochtproblematiek. Door de jarenlange ervaring en te werken met de meest moderne technieken sporen wij een lekkage snel op en lokaliseren wij nauwkeurig de bron van deze lekkage. Het opsporen van uw lekkage of warmteverlies is slechts één onderdeel van een traject. 

Wij werken samen met GB&O (Gevel Beheer en Onderhoud) om verder de werkzaamheden die nodig zijn uit te voeren. 

RenoConsult blijft wel uw aanspreekpunt!