WET POORTWACHTER

De werkgever moet volgens de Wet Poortwachter een case-manager aanstellen, die fungeert als contactpersoon tussen werknemer, werkgever en Arbo-dienst. De case-manager co├Ârdineert de verzuimbegeleiding.


 

Toch zeker bij een arbeidsconflict zal er van een wederzijds vertrouwen geen sprake meer is. Een case-manager kan dan onpartijdig deze problemen oplossen.
 
RenoConsult kan u bijstaan als case-manager voor uw bedrijf.