V&G PLANNEN

In  het Arbobesluit is vastgelegd dat al in de ontwerpfase van een bouwproject rekening moet worden gehouden met de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de bouwplaats. Hierdoor worden opdrachtgevers eerder betrokken met de veiligheidsaspecten die op een project aan bod komen.
 
Alle betrokken partijen op een project moeten door een goede coördinatie en samenwerking ervoor zorgen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden.
 
De aannemer sluit aan met zijn V&G plan uitvoeringfase op het V&G plan ontwerpfase en gaat nog gedetailleerder zijn te lopen risico’s op een project in beeld brengen.
 
Zowel bij een V&G plan ontwerpfase als een V&G plan uitvoeringsfase dient een project RI&E opgesteld te worden.
 
RenoConsult verzorgt voor zowel de opdrachtgever het V&G plan ontwerpfase en voor de aannemer het V&G plan uitvoeringsfase met de daarbij behorende project RI&E.