ZORGSYSTEMEN

Bekende zorgsystemen zijn het VCA* en het VCA**, hele grote bedrijven gaan steeds meer over op het OHSAS 18001 zorgsysteem (Occupational Health and Safety Assessment Series). Het OHSAS 18001 systeem is een wereldwijd systeem wat op het bedrijf geschreven wordt.
 
In de opzet van OHSAS 18001 zijn de ISO norm 14001 (milieu) en  9001 (kwaliteit) grotendeels verwerkt. De OHSAS 18001 norm stelt hoge eisen aan de zogenaamde  "plan, do, check en act" cycles.

Het grote verschil tussen OHSAS 18001, VCA* en VCA** is dat VCA een checklist is waar men aan moet voldoen en OHSAS is op de bedrijfseigenschappen geschreven.

RenoConsult kan voor uw bedrijf het VCA*, VCA**, OHSAS 18001, en de NEN 9001-2008 certificering helpen opstarten, implementeren en begeleiden.