RI&E

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor ZZPer is). Het plan van aanpak is een verplicht en belangrijk onderdeel van de RI&E.

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een arbodienst en/of deskundige of in het bedrijf en in de projecten er gevaar kan dreigen of dat er schade kan veroorzaakt kan worden aan de gezondheid van de werknemers. Deze onderzoeken worden vastgelegd en dit heet een RI&E.


 


Zaken die nog geregeld moeten worden vastgelegd in een Plan van Aanpak (PVA).
 
RenoConsult kan u helpen om een RI&E op te stellen en u verder te helpen met het PVA.